Per 13 maart 2019 is babelbnb opgeheven.


Al onze gasten zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Reserveringen voor het komende seizoen zijn hierbij ook komen te vervallen.


Riet Bakker

Simon Berndsen